Profesorado de francés

PROFESORA CARGO GRUPOS
 

Mónica Hidalgo Lázaro

 

Directora 1º Nivel intermedio B2 1º

Refuerzo Nivel básico e Intermedio

Pedro Fuentes Casteleira  

Jefe de Departamento

 

1º Nivel básico

1º Nivel intermedio B1

2º Nivel intermedio B2 2º

Sandra Regueiro Grela Profesora bilingüe inglés-francés  

2ºNivel básico